Program Dom Drewniany

...to innowacyjny i szybki sposób na ubezpieczenie domu wybudowanego w technologii drewnianej!
Jeśli masz dom drewniany lub planujesz jego budowę wiesz, jak trudno jest ubezpieczyć tę specyficzną architekturę. Dlatego stworzyliśmy Program, który jest obecnie jedynym dostępnym na rynku pakietem ubezpieczeń najlepiej odpowiadającym specyfice budownictwa z drewna!
Jest to jednocześnie najtańsze ubezpieczenie o tak szerokim zakresie!


Program powstał przy współudziale Stowarzyszenia Dom Drewniany , które skupia producentów domów- znamy te branże i jej wymagania!
Gwarantem umowy ubezpieczenia jest Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA SA.

Pakiet zawiera:

ubezpieczenie nieruchomości (budynek, osobne pomieszczenie gospodarcze lub/i garaż, dodatkowe mieszkanie, domek letniskowy/rekreacyjny itp.)
ubezpieczenie stałych elementów
ubezpieczenie ruchomości domowych
ubezpieczenie szyb, bagażu podróżnego i sprzętu komputerowego przenośnego
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym na terenie RP i Europy
Dodatkowo: 15% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne w Uniqa.

WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ TERAZ POLISĘ OTRZYMASZ POCZTĄ DO DOMU
Zapoznaj się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a następnie wypełnij wniosek i prześlij go do nas!

Niektóre pojęcia oznaczają:
Ubezpieczający - osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia i zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej
Ubezpieczony - osoba fizyczna, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia
Budynek mieszkalny - budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku
Budynek mieszkalny w budowie - budowa, rozbudowa, nadbudowa lub przebudowa budynku mieszkalnego, a także znajdującego się na terenie tej samej nieruchomości garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego prowadzona zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
Lokal mieszkalny - samodzielny lokal znajdujący się w budynku wielorodzinnym lub dwurodzinnym służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
Garaże - w przypadku lokalu mieszkalnego, bez względu na ich usytuowanie; w przypadku budynków mieszkalnych, położone na posesji, gdzie znajduje się ubezpieczony budynek mieszkalny,
Komórki - pomieszczenia usytuowane na tej samej posesji, na której znajduje się ubezpieczony budynek mieszkalny
Wartość nowa - wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego. Mienie w tak określonej wartości wpisujemy do kalkulatora

Końcowy odbiór techniczny budynku (wg Prawa Budowlanego) następuje po zakończeniu wszystkich robót. Niezbędne dokumenty do odbioru to: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy, protokoły badań i sprawdzeń, (protokoły odbioru przyłączy, opinia kominiarska, protokoły odbioru instalacji), inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Budynek nie posiadający końcowego odbioru winien posiadać odbiory częściowe.


Formularz chwilowo jest niedostępny !

KBS BROKERS

spółka z o. o.

Masz pytania - skontaktuj się z Nami

80-371 Gdańsk,
ul. Jagielońska 13
tel. +48 789 081 612