FinansoweUbezpieczenia płynności finansowej firmy:

- gwarancje wadialne,
- gwarancje dobrego wykonania kontraktu,
- gwarancje należytego usunięcia wad i usterek,
- gwarancje celne,
- ubezpieczenie należności handlowych,
- strat finansowych

- i inne,

KBS BROKERS

spółka z o. o.

Masz pytania - skontaktuj się z Nami

80-371 Gdańsk,
ul. Jagielońska 13
tel. +48 789 081 612