KontaktKBS BROKERS spółka z o.o.

80-371 Gdańsk, ul. Jagielońska 13 tel: +48 789 081 612,
e-mail: biuro@kbsbrokers.pl
Spółka zarejestrowana w Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000038817 Kapitał zakładowy 50.000 zł opłacony w całości NIP 951-20-06-074 Regon 017174340 zezw. KNUiFE nr 1123/02KBS BROKERS

spółka z o. o.

Masz pytania - skontaktuj się z Nami

80-371 Gdańsk,
ul. Jagielońska 13
tel. +48 789 081 612