Odpowiedzialność CywilnaUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, poza komunikacją:

- OC deliktowa i/lub kontraktowa lub ogólna,
- OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i/lub międzynarodowym,
- OC spedytora,
- OC pracodawcy, najemcy, za produkt, członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- OC obowiązkowe/dobrowolne (działalności i zawodowe),

- i inne

KBS BROKERS

spółka z o. o.

Masz pytania - skontaktuj się z Nami

80-371 Gdańsk,
ul. Jagielońska 13
tel. +48 789 081 612