FIRMA KBS BROKERS Sp. z o.o.

...powstała w roku 2002 odpowiadając na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne usługi brokerskie.


Broker ubezpieczeniowy to osoba fizyczna lub prawna, działająca na mocy zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Broker reprezentuje interesy Klienta wobec Ubezpieczyciela.
Głównym zadaniem brokera jest optymalny wybór firmy ubezpieczeniowej oraz zakresu ubezpieczenia dostosowanego jak najlepiej do potrzeb Klienta.
Broker działa na mocy pełnomocnictwa i jest zobowiązany do negocjowania jak najkorzystniejszej oferty. W praktyce oznacza to stałe porównywanie warunków ochrony ubezpieczeniowej oferowanej przez Ubezpieczycieli.
Broker posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1.500.000,- EUR, chroniące Klientów przed finansowymi skutkami ewentualnych błędnych decyzji.
Brokera obowiązuje Kodeks Etyczny, a jego działalność zawodowa podlega kontroli.

KORZYŚCI

Podstawowa usługa brokerska jest bezpłatna, a korzystając z niej Klient zyskuje:

kompetentnego i zaufanego doradcę w zakresie ubezpieczeń;
korzystniejszą tzn. pełniejszą i tańszą ochronę ubezpieczeniową;
swój własny ,,dział ubezpieczeń” bez ponoszenia dodatkowych kosztów finansowych;
przejęcie obowiązków i zdjęcie odpowiedzialności z osoby dotychczas zajmującej się ubezpieczeniami.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTÓW

w zakresie ubezpieczeń, obejmuje:

właściwe rozpoznanie potrzeb Klienta i analiza dotychczasowych polis i warunków;
weryfikacja informacji majątkowej jak i pracowniczej podmiotu podlegającego ubezpieczeniu;
dobór optymalnej oferty wybranej spośród Ubezpieczycieli;
wynegocjowanie dla Klienta najkorzystniejszych warunków;
przygotowanie polis;
prowadzenie czynnej asysty szkodowej;
całoroczny serwis polis (m.in. monitorowanie terminów płatności rat, zawieranie „doubezpieczeń”, dokonywanie wznowień, rozszerzenie zakresów ubezpieczeń już zawartych, zmiany prawne itp.).

KBS BROKERS

spółka z o. o.

Masz pytania - skontaktuj się z Nami

80-371 Gdańsk,
ul. Jagielońska 13
tel. +48 789 081 612