Procedura

Procedura- czyli jak działamy „krok po kroku”

Spotkanie z Klientem.
Podejmując współprace z Państwa Firmą zobowiązujemy się być Waszym partnerem i opiekunem w ubezpieczeniach. Budowanie relacji z Klientem zaczynamy od pierwszego spotkania, na którym przedstawiamy siebie i ogólne warunki współpracy Klient- Broker. Pierwsze spotkanie kończy się podpisaniem Pełnomocnictwa, na podstawie którego możemy Państwa reprezentować. Często zbierane są wówczas wstępne informacje o Państwa Firmie oraz dokumentacja.

Analiza rodzaju i wielkości ryzyka ubezpieczeniowego.
Analizujemy działalność podstawową i uboczną Państwa Firmy, wszystkie obszary tej działalności, warunki zakupu surowców, sprzedaż produktów, lokalizację i wartość mienia. Identyfikujemy zagrożenia oraz oceniamy ich skutki.

Rozpoznanie rzeczywistych potrzeb Klienta.
Na podstawie analizy ryzyka, zebranych dokumentów, danych historycznych i rozmów z Klientami definiujemy rzeczywiste potrzeby ubezpieczeniowe z uwzględnieniem zakresu i wielkości ochrony, terminów, warunków oraz specyfiki działalności.

Negocjacje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
W Państwa imieniu, na podstawie Pełnomocnictwa, prowadzimy negocjacje z Towarzystwami dotyczące całkowitego pokrycia zdefiniowanych wcześniej potrzeb oraz kosztów ubezpieczeń. Na tym etapie również negocjujemy odpowiednie klauzule, warunki dodatkowe, systemy zniżek itp.

Przygotowanie oferty.
Ostateczną propozycję opisującą kompleksowe ubezpieczenie Firmy i jej działalności otrzymacie Państwo od nas w formie Rekomendacji na piśmie. Rekomendacje jest jednocześnie naszym oświadczeniem, iż proponowane rozwiązania są, zgodnie z naszą wiedzą, na dany moment najlepszymi możliwymi.

Akceptacja oferty przez Klienta.
Ostateczną decyzję co do zakresu i formy ubezpieczeń podejmują Państwo.

Ulokowanie ubezpieczenia.
Zajmujemy się merytorycznym sprawdzeniem wniosków, polis, załączników, zgodności umów ubezpieczenia z wnioskami i ofertami.

Całoroczny serwis.
Między innymi monitorowanie terminów płatności rat, zawieranie „doubezpieczeń”, dokonywanie wznowień, rozszerzanie zakresów ubezpieczeń już zawartych, zmiany prawne (aneksy, cesje), a także nadzór nad przebiegiem likwidacji szkód, konstrukcja odwołań, ugody.

KBS BROKERS

spółka z o. o.

Masz pytania - skontaktuj się z Nami

80-371 Gdańsk,
ul. Jagielońska 13
tel. +48 789 081 612